Lerøy Seafood snur pluss til minus

Lerøy Seafood Group legger frem regnskapstall for 4. kvartal 2017.

Lerøy Seafood Group melder om et resultat etter skatt på minus 51,6 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 2.073,9 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,12 kroner, mot 1,43 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 188,7 millioner kroner, sammenlignet med 2.560,8 millioner kroner i fjor.Resultatet før skatt før biomassejustering var på 772,3 millioner kroner, mot 1.024,7 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før verdijusteringer av biomasse ble 777,4 millioner kroner, mot 1.017,3 millioner kroner året før. Det var ventet et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 742 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Finans.Driftsresultatet ble minus 174,6 millioner kroner, mot 2.533,6 millioner kroner i fjor. Verdijustering av biomassen var minus 952 millioner i kvartalet mot 1.516,3 millioner i samme kvartal året før.Driftsinntektene beløp seg til 4.566,7 millioner kroner, sammenlignet med 4.924,5 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Det var ventet driftsinntekter på 4.888 millioner.Styret foreslår at utbyttet settes til 1,5 kroner per aksje, mot ventet 1,68 kroner.SlaktevolumSelskapet venter nå et slaktevolum på 169.000 tonn i 2018 for selskapets norske virksomheter, mot tidligere 167.000 tonn. Inkludert volum fra selskapets andel av tilknyttede selskaper ventes et slaktevolum på 182.000 tonn i 2018, mot tidligere 180.500 tonn.Videre venter lerøy et volum på 38.000 tonn i Lerøy Aurora i år, fra tidligere 40.000 tonn. I Lerøy Midt ventes det 68.000 tonn, fra tidligere 65.000, mens i Lerøy Sjøtroll er guidingen 63.000 tonn fra tidligere 55.000 tonn. I tilknyttede Norskott Havbruk ventes det et volum på 13.000 tonn i 2018, mot tidligere 16.000 tonn.Lavere priser trekker nedDen viktigste årsaken til resultatnedgangen i kvartalet, sammenlignet med i fjor, er lavere prisoppnåelse på laks og ørret, opplyses det i rapporten.- Som følge av bedre biologiske prestasjoner i norsk havbruksnæring gjennom 2017, økte høstet volum i Norge, og ga press på lakseprisene mot slutten av 2017. Lerøy er tett på sluttmarkedet, og vi opplever fortsatt en svært sterk etterspørsel etter sjømat og laks. Vi er overbevist om at konsernet, og norsk havbruksnæring, på sikt skaper større verdier med noe vekst enn uten vekst, sier konsernleder Henning Beltestad.Krevende årVidere sier konsernsjefen at Lerøy legger bak seg et av de mest spennende og krevende år noensinne.- I 2017 har vi for fullt startet arbeidet med å integrere hvitfisk i konsernets veletablerte verdikjede for rødfisk, vi er i positiv utvikling i nedstrømsaktivitetene og vi har jobbet godt i havbruk. Lerøy har tatt store steg mot en integrert leverandør av sjømat i 2017, og vi mener vi er i en unik posisjon til å løse våre kunders behov i årene som kommer.Her er rapporten og presentasjonen