KjøpLogg inn

Meglerhus ser lovende momentum i Nordsjøen

Høy etterspørsel etter rigger kan føre til positiv spiral for perioderatene.

Publisert 21. feb. 2018 kl. 12.13
Oppdatert 21. feb. 2018 klokken 12.13
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 658 ord

Mens ratene i spotmarkedet i Nordsjøen er nær rekordlave nivåer med slutninger til rundt 4.500 pund pr dag dag, vitner ratene på de lengre kontraktene i "term-markedet" eller periodemarkedet, om bedre tider forut. - Etter tre år med smerte i markedet for offshore serviceskip, demonstrerer ratene for periodekontrakter lovende momentum, skriver analytikerne Turner Holm og Hans Lund i Clarksons Platou Securities i en fersk oppdatering.Det vises til at ratene for store forsyningsskip begynte året på rundt 7.400 dollar pr dag, tilsvarende 58.000 kroner, og sluttet året 27 prosent høyere på 9.400 dollar dagen, eller om lag 74.000 kroner.Slutninger i februar viser rater som er dobbelt så høye som i starten av 2017.Shell har blant annet hyret inn Eidesvik-fartøyet «Viking Prince» til å bistå ved boring av to brønner til en rate på 120.000 kroner pr dag.Analytikerne påpeker i oppdateringen at selv om spotratene økte mer enn 30 prosent i 2017, så er det perioderatene som står for rundt 80 prosent av aktiviteten til fartøyene i Nordsjøen og til syvende og sist bestemmer mye av inntektene for offshorerederiene i regionen.Det langsiktige gjennomsnittet for perioderatene ligger på 23.809 dollar pr dag, tilsvarende 187.000 kroner, i perioden mellom 2008 og 2016, ifølge Clarksons Platou.Rekordmange anbudDriveren bak det nåværende rate-momentet er det rekordhøye anbudsnivået som oljeselskapene har lagt ut de siste månedene, mener meglerhuset.I desember var det 29 anbud ute bare i Nordsjøen, noe som er ny «all time high». I tillegg er det i følge Clarksons-analytikerne 16 anbud ute i Russland og Middelhavet som sannsynligvis vil ta i bruk Nordsjø-fartøy.Pr tid er det fortsatt 26 anbud ute, og ettersom ratene ventes å øke, er det ventet at flere oljeselskap vil komme med nye anbud fremover for å sikre seg tonnasje inn mot sommeren.- Den fortsatt høye aktiviteten burde gi støtte til økte ratenivåer, skriver Clarksons-analytikerne, og viser til at megleranslag peker mot ratenivåer på mellom 12.500 og 15.500 dollar dagen for de store forsyningsskipene.- Hittil representerer de nylige slutningene i den øvre enden av skalaen arbeid i perioder på rundt seks måneder over den sesongmessig sterke sommersesongen. Men rederiene er ikke nødvendigvis villige til å binde opp skipene for lengre perioder nå, skriver meglerhuset og trekker frem et spørsmål nylig stilt av en leder hos et stort rederi:«Hva er poenget med å inngå kontrakter for mange år når ratene stiger?»Nettopp å få et fartøy tilbakelevert i fjerde kvartal kan være en bra ting, mener Clarksons Platou, og begrunner det med at etterspørselen etter rigger i Nordsjøen overgår tilbudet av aktive rigger til sommeren.Det betyr at oljeselskapene kan bli tvunget til å utsette noe av aktiviteten til den tradisjonelt sett dårlige vinteren, noe som kan gi en positiv spiral med mer arbeid enn normalt mot slutten av 2018 og begynnelsen av 2019 og «potensielt forlenge det sesongmessig sterke sommer-spotmarkedet».- Dersom spotratene holder seg høye lenge nok, kan oljeselskapene begynne å allokere mer mot periodearbeid, noe som vil absorbere mer kapasitet, og potensielt skape ytterligere moment i perioderatene, skriver Clarksons-analytikerne.Mulig oppkjøpsmålMeglerhuset mener rederiene som vil dra mest nytte av stigende rater er Nordsjø-aktører som DOF, Gulfmark, Nordic American Offshore og Standard Drilling.Dersom ratenivået holder seg, tror meglerhuset at effekten på inntjeningen vil vise seg i tallene for de fleste av disse rederiene i andre halvår, og langt på vei hjelpe aksjekursene til offshorerederiene å gjøre det bra i 2018.Standard Drilling trekkes også frem som et mulig mål for den nylig restrukturerte offshoregiganten Tidewater dersom rederiet ønsker å gjøre et større inntog i Nordsjømarkedet, samt oppgradere flåten sin.- Å plukke opp en flåte i regionen mens skipsverdiene fortsatt er lave og ratene stiger, virker som en førsteklasses mulighet for selskapet å fortsette å oppgradere flåtekvaliteten sin, senke kostnadene pr aktive fartøy og bidra til fri kontantstrøm. Vi tror mulige mål kan inkludere Gulfmark og Standard, avslutter Clarksons-analytikerne.Clarksons Platou Securities var med på å legge til rette for både emisjonen og reparasjonsemisjonen til DOF tidligere i vinter, samt emisjonen til Standard Drilling i november i fjor.