Tor Olav Trøims Drew har solgt 10 millioner aksjer i Storebrand til kurs 68,15 kroner, mens Celina Midelfarts Midelfart Capital AS har solgt 3 millioner aksjer til samme kurs.Det opplyses at Drew tirsdag lukket en TRS-kontrakt på 7.450.000 underliggende aksjer. Drew har siden september 2015 vært representert i styret ved Håkon R. Fure.Salget innbrakte dermed 886 millioner kroner.Aksjene ble solgt med en rabatt på 2,6 prosent i forhold til sluttnoteringen på 69,96 kroner tirsdag.