Mohn selger i Pareto Bank

Kvitter seg med aksjer for titalls millioner kroner.

Ivan Kverme

Gjennom investeringsselskapet Perestroika AS, har investor Frederik Mohn lenge figurert på listen over de største aksjonærene i Pareto Bank.Der har han vært høyt oppe sammen med en rekke høyprofilerte norske investorer, som blant annet Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Jan Haudemann-Andersen og Harald Moræus Hanssen, for å nevne noen.Forrige mandag sto han oppført som tiende største aksjonær med totalt 999.113 aksjer, tilsvarende en eierandel på 1,7 prosent.Denne beholdningen ble imidlertid sterkt redusert forrige uke.Av en fersk aksjonæroversikt, fremgår det at han har falt helt ut av listen over de 30 største aksjonærene.Gitt at han har solgt seg helt ut, har han solgt aksjer for nær 40 millioner kroner.Største delen av aksjene han har solgt, har sannsynligvis gått til Petter Neslein som gjennom Pecunia Forvaltning kjøpte 500.130 Pareto Bank-aksjer i forrige uke. Fondet First Generator som er forvaltet av Martin Mølsæter, kjøpte 475.000 aksjer i løpet av forrige uke, noe som sender fondet opp på 6. plass over de største aksjonærene med en eierandel på 3,28 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker