Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lyser ut spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet for bruk offshore, går det frem av.Frekvensressursene vil være ledige fra senest 3. juni 2021.Alle interesserte gis mulighet til å søke om de ledige frekvensene innen søknadsfristen mandag 19. mars 2018 klokken 12.00.«Dersom det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, ønsker Nkom å gjennomføre en samlet tildelingsprosess av 700 MHz- og 900 MHz-båndene offshore og ber om aktørenes innspill på dette», heter det.