Obligasjonseierne tar kontroll over Golden Energy Offshore Services

Rederiet skal noteres på Merkur Market.

Rett før jul i fjor fikk det Ålesund-baserte offshorerederiet Golden Energy Offshore Services klarsignal for refinansieringsplanen sin av obligasjonseierne.95,4 prosent av de fremmøtte obligasjonseierne på møtet 19. desember stemte for planen som innebar å konvertere det utestående obligasjonslånet på drøyt 220 millioner kroner til aksjer på forfallsdatoen.Dette for å skape et gjeldfritt selskap som skal være mer konkurransedyktig, samt gi obligasjonseierne mulighet til å ta del i den strategiske ledelsen av selskapet gjennom å kunne velge styremedlemmer.Konverteringen ville gi obligasjonseierne et eierskap i selskapet på 90 prosent, betinget av godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling.Denne ble avholdt tirsdag, og også der ble forslaget godkjent.Veien videre blir dermed at konverteringen av gjeld til aksjer gjennomføres slik at aksjene blir lever rundt den 12. februar.Selskapet har søkt om å få notere disse på Merkur Market.Arctic Securities bistår som finansiell rådgiver i forbindelse med Merkur Market-noteringen. Golden Energy Offshore Services eier og driver de to forsyningsskipene Energy Swan og Energy Scout.


Les også