Ocean Rig: Back in Black

Ocean Rig - bilde fra selskapets hjemmesider Ocean-rig.com

Bunnen er passert, men det verste er ikke over, mener konsernsjefen i riggselskapet Ocean Rig som kunne melde om et positivt resultat i fjerde kvartal.

Riggselskapet Ocean Rig fikk et resultat på 79,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2017, mot et negativt resultat på hele 3,7 milliarder dollar i tilsvarende periode året før.Resultatet fra fjerde kvartal i 2016 inkluderte en nedskrivning på på 3.776,3 millioner dollar, tilsvarende nær 30 milliarder kroner. Driftsresultatet ble rapportert til 101,7 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med minus 3,7 milliarder dollar i samme kvartal året før.Det ble tatt kostnader på totalt 8,4 millioner dollar knyttet til verftsarbeid på riggene Ocean Rig Mykonos og Leiv Eiriksson. De totale driftsinntektene falt til 211,5 millioner dollar, mot 358,1 millioner dollar året før.De fem riggene som var i aktivitet, hadde en inntjeningseffektivitet på 98,7 prosent i kvartalet. Videre hadde riggselskapet seks rigger i kaldt opplag utenfor Hellas ved utgangen av kvartalet. Alle disse er ferdig preservert og klare til nye oppdrag, opplyses det. Ved utgangen av året hadde det nylig restrukturerte riggselskapet en ordrereserve på 969 millioner dollar, eller om lag 7,6 milliarder kroner. Det verste er ikke overSelskapet opplyser i rapporten at det er i diskusjoner med Total E&P Angola for Ocean Rig Skyros om å revidere betingelsene knyttet til den nåværende riggkontrakten. Det opplyses at diskusjonene kan lede til alt fra at det ikke skjer noen endringer til at kontrakten blir terminert.Fremover er riggselskapet forsiktig optimister som følge av den økte oljeprisen. - Oljeprisene har økt betydelig fra de lave nivåene sett i 2016 og 2017, og mot 70 dollar pr fat. Et resultat av det er at oljeselskapenes kontantstrøm, selv etter utbetaling av utbytte, er positiv, noe som tillater en økning i investeringsbudsjettene. Nylige resultater fra oljeselskapene og uttalelser støtter denne utviklingen og vi venter at det flere tatt endelige investeringsbeslutninger på utviklingsprosjekter de kommende månedene, sier konsernsjef Pankaj Khanna, og legger til at dette vil øke til økt riggetterspørsel.Allerede opplever selskapet et økt antall anbud, noe det venter vil gi en forbedring i utnyttelsesgraden de kommende 12 til 18 månedene.- Dette betyr åpenbart ikke at det verste er over. Bunnen i markedet virker å ha passert, men 2018 vil fortsatt være et tøft år med perioder med liggetid for riggene våre som kommer av kontrakt, sier Khanna.