Odfjell bedrer bunnlinjen

Odfjell SE leverer tall for 4. kvartal 2017.

Foto: Odfjell

Odfjell SE melder om et resultat etter skatt på 96,4 millioner dollar i 4. kvartal 2017, mot 82,7 millioner dollar i samme periode året før.Se kvartalspresentasjon LIVE her kl. 09.30 Driftsresultatet ble 98,5 millioner dollar, mot 45,3 millioner dollar året før.Ebitda beløp seg til 40,7 millioner dollar, mot 48 millioner dollar i fjor. Driftsinntektene beløp seg til 242,9 millioner dollar, sammenlignet med 237,6 millioner dollar i 4. kvartal 2016.Basert på selskapets gevinst fra salget av Singapore-terminalen vil styret anbefale et aksjeutbytte på 1,50 kroner per aksje. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 8. mai 2018.- Våre markeder er fortsatt utfordrende, men Odfjell fortsetter sin fremgangen. Vi har nylig oppnådd våre vekstambisjoner på en kapitaleffektiv måte gjennom flåtefornyelse og ved konsolidering av markedet. Samtidig har vi styrket balansen gjennom salg av aktiva der vi ikke har operasjonell kontroll, sier konsernsjef Kristian Mørch i en kommentar.Selskapet tror fortsatt at kjemikalietankmarkedet vil bedres mot utgangen av 2018 ettersom tonnmil-etterspørselen ventes å overstige flåteveksten. Enhver vesentlig bedring er ikke ventet før 2019, opplyses det.Videre venter selskapet at lageretterspørsel for oljemineraler vil forbli utfordrende, mens de venter stabil etterspørsel og resultater for kjemikalielagre.Selskapet venter timecharter-resultater i første kvartal 2018 som vil bli marginalt bedre enn fjerde kvartal.Her er rapporten og presentasjonen