Solstad Farstad melder om et resultat etter skatt på 177 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 183 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble minus 3,94 kroner, mot minus 22,09 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 1.143 millioner kroner, sammenlignet med  minus 1.497 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble minus 592,6 millioner kroner, mot minus 1.136 millioner kroner året før.EBITDA justert for operasjonell leasing endte på 210 millioner kroner, mot 149 millioner kroner samme periode året før.Driftsinntektene mer enn doblet seg og viste 1.096 millioner kroner, sammenlignet med 475 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Rederiet opplyser at for hele 2017 hadde det inntekter på 3.784 millioner kroner, opp fra fjorårets 2.580 millioner kroner.Tror markedet har bunnet utSelskapet samtidig opplyser at det foretok nedskrivninger på 395 millioner kroner i kvartalet, mot 1.099 millioner kroner i fjor. Solstad Farstad har en ordrebok for 2018 på 3,015 milliarder kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.- Den nylige økningen i anbudsaktivitet gir grunn til å tro at markedet har bunnet ut, og at aktivitetsnivået vil fortsette å vokse og ta seg opp, skriver selskapet i kvartalsrapporten.Selskapet skriver også at det vil inngå samtaler med långiverne med vedrørende datterselskapet.Den nåværende oljeprisen, kombinert med reduserte kostnader, vil øke investeringene i olje- og gassektoren. Ifølge Solstad vil dette slå positivt ut for PSVene og AHTSene, som venter økt aktivitet allerede i 2018 innen CSV-segmentet.