Optimisme før Olsen hever pekefingeren

De siste årene har finanskrisens etterdønninger og oljeprisens stup dannet bakteppet for sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Men nå ser bildet lysere ut.

Børs

– Jeg tror absolutt han vil tegne et mer positivt bilde både av norsk økonomi og verdensøkonomien, sier Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til NTB «dagen før dagen».Torsdag står Øystein Olsens tradisjonelle årstale i sentrum for de økonomiske begivenhetene her til lands. Mens han gjør siste finpuss på talen kan sentralbanksjefen ta med seg en rekke gode nyheter:* I Norge er krisen i kjølvannet av fallende oljepris for fire år siden, over. Ledigheten faller, mens vekst og aktivitet tiltar.* Europa har i mange år slitt med laber vekst, men nå har Norges viktigste handelspartnere for alvor fått opp dampen.* USAs økonomi går så det griner, og det går mot flere rentehevinger i år.Delikat balanseDet økonomiske oppsvinget har skapt forventninger om renteøkninger globalt, noe flere eksperter tror vil bli et sentralt tema i Olsens tale.Etter finanskrisen i 2008 har verden opplevd en lang periode med historisk lave renter, en periode som nå kan gå mot slutten.– I år tror vi at Olsen vil gå inn på vendepunktet fra ekstraordinært ekspansiv pengepolitikk til at stimulansene nå skal reverseres. I relasjon til dette kan det være naturlig å diskutere den høye gjelden mange steder, skriver DNB Markets' makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.Sentralbanksjefen ønsker ikke å sende signaler om rentesettingen, noe som betyr at han må veie sine ord på gullvekt.– Med utsikter for høyere renter og økt inflasjon internasjonalt, må han være forsiktig så han ikke ordlegger seg på en slik måte at markedet tolker ham dit hen at han skal sette opp rentene raskere enn ventet, sier Bruce.Norges Banks prognose er at en første renteheving i Norge kan komme mot slutten av 2018.AdvarslerOgså økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo tror Olsen kommer til å være opptatt av hvordan høyere renter i USA vil påvirke verdipapirmarkedene, og hvilke virkninger det får for rentenivået ellers i verden.Og som alltid kan tilhørerne forberede seg på noen advarsler.– Han vil nok være opptatt av utfordringer knyttet til stigende gjeldsvekst og høye boligpriser, sier Holden til NTB.Veksten i husholdningenes samlede gjeld er fortsatt høy – 6,5 prosent det siste året. Samtidig er boligprisene i Norge nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.– I den grad han snakker om det, vil han legge an en positiv holdning om at dette er en fornuftig korreksjon, sier Bruce.Ble klubbet nedOlsen kommer som regel med velmente råd til politikerne, men vil neppe gå så drastisk til verks som i 2012. Da foreslo han å senke handlingsregelen for bruk av oljepenger fra 4 til 3 prosent, ut fra en antakelse om at fondet ikke ville klare å nå en avkastning på 4 prosent i fremtiden.Forslaget ble kontant klubbet ned av daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg samme kveld. Men det hører med til historien at handlingsregelen senere er blitt senket til 3 prosent.En gjenganger i de siste talene har vært at Norge i årene fremover går «fra særstilling til omstilling».Norsk økonomi må bli mindre oljeavhengig, bruken av oljepenger må begrenses og det norske lønns- og kostnadsnivået må tilpasses nivået hos våre handelspartnere, har vært budskapet.Regjeringen har varslet at bruken av oljepenger kommer til å bli strammet inn nå som oljekrisen er over og aktiviteten i økonomien tar seg opp.(©NTB)

øystein olsen
norges bank
økonomi
Nyheter
Børs