Pareto Bank låner 300 mill.

SEB brukte kort tid på å fullføre plasseringen av et nytt obligasjonslån.

Tiril Haug Villum - Foto: Finansavisen

Pareto Bank meldte onsdag formiddag at det hadde hyret inn SEB til å se på muligheten for å utstede et senior usikret obligasjonslån.«Transaksjonen er ventet å bli offentliggjort i nærmeste fremtid, avhengig av markedsforhold», het det i meldingen. Noen få timer senere kommer meldingen at utstedelsen er fullført.Resultatet ble et senior usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner med løpetid på 3,5 år.Kupongrenten er på tremåneders NIBOR pluss 0,85 prosent poeng.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker