Paretoporteføljen åpnet 2018 med en oppgang på 0,8 prosent i januar, mens OSEBX falt tilbake 0,4 prosent.Nå velger tallknuserne i meglerhuset å kaste ut tre askjer, mens fem nye kommer inn i porteføljen. Ut går Grieg Seafood, Kitron og Protector forsikring.Inn kommer Northern Drilling, Petroleum Geo Services, Schibsted A, Scatec Solar og Wallenius Wilhelmsen Logistics, som gjør at porteføljen igjen er oppe i ti aksjer. 
Dermed består porteføljen av følgende aksjer:
  • Golden Ocean
  • Komplett Bank
  • Lerøy Seafood
  • Northern Drilling
  • PGS
  • Schibsted A
  • Scatec Solar
  • Statoil
  • Yara
  • Wallenius Wilhelmsen Logistics