AS Atlantis Vest som kontrolleres av Rieber-familien, har onsdag kjøpt 1.780.389 aksjer i Q-Free ASA til en gjennomsnittlig kurs på 7,85 kroner pr aksje.Selskapet har dermed lagt 14 millioner kroner på bordet for aksjene.Etter transaksjonen sitter AS Atlantis Vest med 17.749.107 aksjer i Q-Free, tilsvarende en eierandel på 19,9 prosent. Selskapet er desidert største eier i Q-Free.