Røde tall fra laksekjempe

Norway Royal Salmon leverer tall for 4. kvartal 2017.

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på minus 134 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 442 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 3,12 kroner, mot 10,08 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 186 millioner kroner, sammenlignet med 495 millioner kroner i fjor.Selskapet hadde en operasjonell EBIT i 4. kvartal 2017 på 95 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 15,51 kroner. Tilsvarende tall i samme kvartal i fjor var 101 millioner kroner og 26,83 kroner.Driftsresultatet ble 95 millioner kroner, mot 101 millioner kroner året før.- NRS fikk i kvartalet påvist fiskesykdommen ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund. Driftsinntektene beløp seg til 1.243 millioner kroner, sammenlignet med 1.184 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Norway Royal Salmon opplyser i rapporten at det venter at globalt slaktevolum vil avta fremover fra nivået i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med samme periode året før.I første og andre kvartal ventes en økning på åtte prosent før veksten avtar i andre halvår. Det vises til Kontali analyse, som forventer vekst i globalt slaktekvantum i 2018 på seks prosent.«Fra lav eller negativ tilbudsvekst de siste årene forventes tilbudsveksten for 2018 å øke til et nivå tilsvarende historisk etterspørselsvekst. Med en god etterspørsel etter laks gir dette grunnlag for et fortsatt positivt markedssyn for næringen», heter det.Selskapet fastholder at selskapets slaktevolum ventes å bli 42.500 tonn i 2018.Her er rapporten og presentasjonen


Les også