Røde tall i Incus Investor

Kontrakter tikker inn.

Incus Investor melder om et resultat før og etter skatt fra videreført virksomhet på minus 37 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot pluss 31 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,34 kroner, mot pluss 0,39 kroner ved samme korsvei i 2016.Resultatet før skatt ble minus 38 millioner kroner, sammenlignet med pluss 21 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 34 millioner kroner, mot pluss 35 millioner kroner året før.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra pluss 57 millioner til minus 6 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 178 millioner kroner, sammenlignet med 219 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Øyner bedringI porteføljeselskapene som er sterkt knyttet til olje- og gassindustrien, forteller Incus Investor om positive effekter av kostnadskutt og restruktureringer som er gjennomført.- En betydelig økning i antall forespørsler innen segmentet indikerer en bedring i markedet. Scana Offshore og Scana Subsea er godt posisjonert for en evt. markedsoppgang og en rekke prosjekter venter nå avklaring. Scana Offshore har i 1. kvartal 2018 allerede meldt om inngåtte kontrakter, skriver styret i rapporten.Scana Valve Control er ifølge styret i ferd med å bli etablert som overbygning for system og ventilkontroll-virksomheten «for å forsterke fokuset på de respektive selskapene Scana Skarpenord, Scana Hydraulic Korea og Scana Hudong Valve Control i hhv. Norge, Korea og Kina.- Dette får organisatorisk effekt fra 1. kvartal 2018, heter det videre.Rapporten her.