Rødt for Austevoll Seafood

Austevoll Seafood leverer tall for 4. kvartal 2017.

Arne Møgster er CEO i Austevoll Seafood - Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen

Austevoll Seafood melder om et resultat etter skatt på minus 181,1 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 2.149,3 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,39 kroner, mot 4,42 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 361,3 millioner kroner, sammenlignet med 2.658 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 417,7 millioner kroner, mot 2.565,2 millioner kroner året før.Biomassen ble nedjustert med 1.001,9 millioner kroner i kvartalet. Før justeringen var driftsresultatet på 584,3 millioner kroner. I samme kvartal året før ble biomassen oppjustert med 1.634,4 millioner kroner, mens driftsresultat før biomassejustering var 930,8 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 4.802 millioner kroner, sammenlignet med 5.329,7 millioner kroner i 4. kvartal 2016.- Nedgangen i omsetning kommer både fra havbruk og fiskeri. Innenfor havbruk som en følge av lavere prisoppnåelse på atlantisk laks i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal i 2016. Omsetningen fra villfangstleddet går ned som følge av at andre fiskerisesong i Peru ble stoppet få dager etter åpning av sesongen 23. november. Sesongen ble stoppet som følge av for høyt innslag av fisk under minimumsstørrelsen, og fiskeriet ble ikke åpnet igjen før i januar 2018. Det svake fiskeriet i Peru i andre sesong gjorde at år 2017 ble det svakeste noensinne fra denne regionen i AUSS sin eiertid, heter det i rapporten.Her er rapporten og presentasjonen