Saga Tankers snur skuta - leverer positiv bunnlinje

Inntektshopp for Saga Tankers viser siste kvartalstall.

Saga Tankers melder om et resultat etter skatt på 15,6 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot minus 0,68 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 1,54 kroner, mot 0,0 ved samme korsvei i fjor.Når man tar med alt som er relevant for eierne og verdien av selskapet (total comprehensive income) var resultatet på 8,9 millioner kroner, ned fra 10,9 millioner kroner i samme periode året før. Dette reflekterer negativ markedsutvikling i SD Standard Drilling PLC, Vistin Pharma og Pareto Bank med 7,1 millioner kroner, skriver selskapet. Driftsresultatet (EBIT) ble 16,0 millioner kroner, mot minus 1,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 18,0 millioner kroner, sammenlignet med 4,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.Ved utgangen av 2017 har Saga Tankers en kontantbeholdning på 29,5 millioner kroner, sammenlignet med 439,7 millioner året før. Hele rapporten og p


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker