Seadrill-dobling: Markedet venter spent på nytt forslag

Investorer har sendt Seadrill-obligasjonene kraftig opp på forventningen om en ny og mer fordelaktig refinansieringsløsning. Denne kan komme i løpet av uken.

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Fredag sendte Seadrill inn et dokument til konkursdomstolen i Texas der det fremkommer at det går mot en ny løsning på den kompliserte restruktureringsprosessen, og at den kan foreligge allerede denne uken.Ifølge dokumentet har diskusjonene blitt samlet rundt en struktur som vil gjøre at alle de usikrede kreditorene vil sitte igjen med mer enn den opprinnelige planen tilsa, ikke bare et utvalg. Opprinnelig ble det lagt frem et forslag som selskapet og bankene var enige om, men kun rundt 40 prosent av obligasjonseierne.Misnøyen blant de usikrede kreditorene har vært stor mot forslaget som innebærer at de kun sitter igjen med rett over 14 prosent av egenkapitalen i Seadrill etter restruktureringen.To investorgrupperinger har jobbet for å komme med alternative forslag som gjør at de usikrede kreditorene kommer bedre ut av det enn det nåværende forslaget tilsier; en obligasjonseiergruppering anført av advokatselskapet Stroock & Stroock & Lavan og investeringsbanken Rothschild Group, samt investeringsbanken Barclays som også eier Seadrill-obligasjoner.«Partene jobber mot en endelig enighet om betingelsene den neste uken», heter det i det ferske dokumentet.Seadrill venter å oppdatere domstolen fredag 16. november når det gjelder status på disse diskusjonene, «inkludert sende inn en endret Chapter 11-plan, og en erklæring som reflekterer en endelig avgjørelse».DoblingHelt siden restruktureringsforslaget ble lagt frem i forbindelse med at Seadrill søkte om konkursbeskyttelse i midten av september i fjor, har flere aktører ventet at det ville komme et nytt forslag på bordet som ville gi bedre uttelling for de usikrede kreditorene.- Det er gode muligheter for at avtalen kan komme ut bedre enn det som er forslått, uttalte forvalter Erlend Lødemel i Fondsfinans til HegnarTV allerede 21. september i fjor.Den seneste måneden har flere investorer posisjonert seg på rykter om at et nytt forslag vil komme på bordet.I løpet av den seneste måneden har tre av de fire misligholdte Seadrill-obligasjonene doblet seg i verdi på disse spekulasjonene. Oppgangen kommer riktignok fra svært lave nivåer, og de handles nå til rundt 23 prosent av pålydende. - Jeg tror fortsatt at det er gode muligheter for at det kommer et bedre forslag nå snart. Og at det blir et forslag som gjelder alle de usikrede obligasjonseierne, ikke bare noen få utvalgte, sier Lødemel til Hegnar.no mandag.- Men usikkerheten er fortsatt stor, understreker han.Seadrill-aksjen fikk fart på seg mandag etter nyhten om at det nærmer seg en løsning. Til slutt endte oppgangen på 8,38 prosent til 2,07 kroner etter å ha vært opp over 20 prosent på det meste.