Seadrill nær avtale med de usikrede kreditorene

Kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at det kun gjenstår å bli enig om noen få ting før en avtale til gode for de usikrede obligasjonseierne er på plass. 

Seadrills hovedeier John Fredriksen er nær ved å fullføre en avtale med usikrede obligasjonseiere og Sør-Koreanske verft om en restruktureringsplan, skriver nyhetsbyrået Reuters og viser til kilder med kjennskap til samtalene.- Avtalen har ikke blitt signert enda, men jeg er veldig håpefull...Seadrill har virkelig pushet på de siste 10 dagene for å få til en avtale, sier en ikke-navngitt obligasjonseier til nyhetsbyrået.Det nåværende forslaget innebærer at de usikrede obligasjonseierne sitter igjen med 14,3 prosent av egenkapitalen i selskapet etter restruktureringen, noe de synes er for lite.Helt siden restruktureringsforslaget ble lagt frem i forbindelse med at Seadrill søkte om konkursbeskyttelse i midten av september i fjor, har imidlertid flere aktører ventet at det ville komme et nytt forslag på bordet som ville gi bedre uttelling for de usikrede kreditorene.- Det er gode muligheter for at avtalen kan komme ut bedre enn det som er forslått, uttalte forvalter Erlend Lødemel i Fondsfinans til HegnarTV allerede 21. september i fjor.Den seneste måneden har flere investorer posisjonert seg på rykter om at et nytt forslag vil komme på bordet.I løpet av den perioden har tre av de fire misligholdte Seadrill-obligasjonene doblet seg i verdi på disse spekulasjonene. GjennombruddetFredag sendte Seadrill inn et dokument til konkursdomstolen i Texas der det fremkommer at det går mot en ny løsning på den kompliserte restruktureringsprosessen, og at den kan foreligge allerede denne uken.Gjennombruddet i samtalene skal ifølge Reuters ha kommet etter at Seadrill har kommet til enighet om kravene fra verftene Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og Samsung Heavy Industries relatert til nybyggingskontrakter for fire boreskip.Den nye avtalen skal innebære at usikrede kreditorene blir tilbudt å investere mer enn 250 millioner dollar i nye sikrede obligasjoner og aksjer, noe som tilsvarer mer enn en dobling fra det opprinnelige forslaget på 110 millioner dollar. - Dette er en mye bedre avtale enn det som bli tilbudt opprinnelig...Vi er veldig fornøyde med selskapets innsats for å ha en pragmatisk diskusjon med obligasjonseierne, sier den ikke-navngitte obligasjonseieren til Reuters.Ifølge en av kildene til nyhetsbyrået, gjenstår det kun å bli enige om hvordan man skal hente inn de siste 19 millioner dollarene av én milliard dollar i ny egenkapital.En bedre avtale for de usikrede kreditorene går på bekostning av John Fredriksens Hemen Holding, men han han vil fortsatt være desidert største eier, opplyser nyhetsbyråets kilder.