Jon Sigurdsen og Christian Rom er de eneste norske eksterne forvalterne som har oppdrag med å forvalte Oljefondet, skriver DN.De to har jobbet sammen i DNB siden 2010. Begge har tidligere vært aksjeanalytikere, Sigurdsen i Nordea Markets og Carnegie, Rom i sistnevnte meglerhus.I 2011 fikk DNB et av mandatene for å forvalte Oljefondets miljøportefølje. Denne porteføljen er nå ifølge avisen på 75 milliarder kroner, hvorav fire eksterne forvaltere, inkludert DNB, forvalter til sammen 22 milliarder kroner.DNB-forvalterne har gjort det bedre enn egen indeks og Oljefondets miljøportefølje.- Er dere flinke eller er det flaks?- Vi prøver å få den flakskvoten så lav som mulig. Det vanskeligste og mest frustrerende som forvalter, er at du ikke vet når du får betalt for jobben du gjør, sier Sigurdsen til DN.