Skattelette på 225 milliarder for Warren Buffett

Berkshire Hathaway, som er holdingselskapet til Warren Buffett, fikk en skattelette på 29 milliarder dollar (225 milliarder kroner) i fjor.

Sjekken kom til selskapet fra skattemyndighetene i desember etter at den nye skatteloven til president Donald Trump og republikanerne ble vedtatt i Kongressen.Buffett forklarer at bare en del av selskapets overskudd i 2017 skyldtes innsatsen til de ansatte.«En stor del av vårt overskudd i fjor kom ikke fra noe vi gjorde i Berkshire. Bare 36 milliarder kom fra våre egne operasjoner. De resterende 29 milliardene ble levert til oss da Kongressen skrev om skatteloven», skriver Buffett til sine eiere.Den nye loven innebærer blant annet at selskapsskatten ble redusert fra 35 til 21 prosent.Berkshire Hathaway eier aksjer i en rekke av USAs største selskaper, blant dem American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Delta Air Lines, General Motors og Goldman Sachs.(©NTB)