Solstad Farstad la fredag frem sitt milliardunderskudd. Solstad Farstad-sjefen ser likevel starten på en god periode for store PSVer og ankerhåndteringsskip, ifølge TDN Direkt. - På kort sikt er vi mest positiv til nordsjømarkedet, både på norsk og britisk sokkel, og til store ankerhåndteringsskip og store PSVer. 15.000 dollar er en ok rate i dagens marked for en PSV, men jeg tror vi skal se høyere rater enn det. Jeg tror vi går inn i et sommerhalvår der vi kommer til å se veldig gode rater for disse to segmentene, og bedre enn vi har vært vant med de siste årene, sier konsernsjef i Solstad Farstad, Lars Peder Solstad, ifølge nyhetsbyrået.- Etterspørselen kommer nå, men så er spørsmålet hva som skjer på aktiveringssiden, og hvor disiplinerte vi er som eiere med tanke på å aktivere båter. Hvis tilbudssiden stiger mer enn etterspørselen så taper vi jo, så vi må holde litt igjen. Vi får se hvor flinke vi er til det, sier Solstad.Solstad sier videre at etterspørsel fra Russland kan bli positivt, og anslår at det "fort kan bli en 12-15 båter" som går dit, ifølge nyhetsbyrået. Dette kan gi en god effekt på ratene i Nordsjøen. Konsernsjefen tror Offshore vind kan få en positiv utvikling, mens Subsea ikke vil merke oppsvinget for fullt før i 2019-2020.