SpareBank 1 Østlandet oppdaterer markedet

Sparebank 1. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

SpareBank 1 Østlandet skal ha 13,8 prosent i ren kjernekapital.

Finanstilsynet har fattet vedtak om at Sparebank 1 Østlandet skal ha kapital utover minstekrav og bufferkrav tilsvarende 1,8 prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav) for risikoer som foretaket er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket i pilar 1.Det opplyser banken i en melding mandag.Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 Østlandet blir etter dette 13,8 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018. SpareBank 1 Østlandet hadde ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017.SpareBank 1 Østlandet skriver at det anser seg kapitalisert med god margin til de gjeldende myndighetskrav for kapitaldekning.


Les også