Styret i Sparebanken Møre har i et styremøte i dag vedtatt å fremme forslag overfor generalforsamlingen om å gi styret en rullerende kapitalfullmakt bestående av tre elementer.
    Emisjonsfullmakt for inntil 10 prosent av utestående egenkapitalbeviskapitalFondsobligasjonsemisjon på inntil 75 millioner kronerEmisjon av ansvarlig lånekapital på inntil 100 millioner kroner
Les mer her.
Fullmakten er ifølge en børsmelding foreslått gjeldende frem til ordinær generalforsamling i 2019, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2019.Forslaget fremmes ifølge banken i lys av implementeringen av BRRD (EUs krisehåndteringsdirektiv) i norsk lovgivning, beredskapshensyn, vekstmuligheter i det lokale markedet ut over det banken ser i dag, samt generell kapitalfleksibilitet i forhold til markedets og myndighetenes krav og forventninger.