Breiangen har ifølge en børsmelding kjøpt 10.000 aksjer i Entra. Widar Salbuvik, som sitter i Entra-styret, eier 10 prosent av selskapet og 90 prosent av stemmene. Kjøpet ble gjort til en kurs på 113,99, tilsvarende 1.139.900 kroner-