TINE er ikke fornøyd med utviklingen - nedbemanner

Tine tankbiler. Foto: Tine

TINE melder om et driftsresultat for 2017 på 1.537 millioner kroner – 179 millioner kroner svakere enn i 2016. Årsaken er svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet, skriver TINE i en pressemelding.Salgsinntektene i 4. kvartal 2017 beløp seg til 5.781 millioner kroner, en vekst på 1,4 prosent sammenlignet med 2016.For året endte salgsinntektene på 22.097 millioner kroner, en økning på 0,2 prosent mot 2016.Driftsresultatet i 4. kvartal ble 281 millioner kroner - 28 millioner kroner svakere enn i samme periode i 2016.- Vi ikke fornøyd med utviklingen. Vi forsetter å gjennomføre forbedringer i alle deler av verdikjeden. Det er også avgjørende at TINE styrker forbrukerdialogen og responderer raskere på forbrukertrender, sier konsernsjef Hanne Refsholt. NedbemannerFor å styrke konkurransekraften skal TINE redusere kostnadene med 450 millioner kroner innen starten på 2019. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder. Tiltakene vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning, heter det i pressemeldingen.Nedgang i volum Totalt sett hadde meierikategorien en svak positiv utvikling i verdi i 2017 sammenlignet med 2016. Men utviklingen på volumsiden var negativ. Salget av søtmelk går fortsatt nedover, hvilket blant annet skyldes at enkelte varianter av Tinemelk ikke lenger tilbys av alle kjedene. Salget av ost har falt både i verdi og volum.- Men det gleder oss samtidig at en nylansering som Østavind har slått an hos forbruker, sier Refsholt. Ellers har også kategorien yoghurt falt både i verdi og volum i 2017. - Det er betydelig konkurranse innenfor yoghurtsegmentet, og her må TINE bare jobbe hardere med nye innovasjoner, sier Refsholt.