Tine vurderer å hente penger

Tine vurderer nytt obligasjonslån.

Tine tankbiler. Foto: Tine

Tine opplyser i en melding at selskapet vurderer å emittere nytt obligasjonslån i norske kroner.Ifølge meldingen har Handelsbanken Capitals Markets fått mandatet som tilrettelegger. Det vil bli utstedet senior usikrede obligasjoner med forventet løpetid på 5 til 7 år vil følge, avhengig av markedsforhold, heter det i meldingen.