Tre PSV-kontrakter til SolstadFarstad

SolstadFarstad er tildelt flere kontrakter av Spirit Energy.

Spirit Energy har tildelt SolstadFarstad kontrakter for PSVene «Far Sitella» og «Sea Titues», ifølge en melding tirsdag.Kontrakten for «Sea Titues» vil starte i mars 2018, og støtte «Paragon B391s» borekampanje i om lag en måned, etterfulgt av «Noble Hans Deuls» borekampanje i rundt 12-13 måneder, opplyses det.«Far Sitella»-kontrakten har oppstart i mars 2018, og vil støtte borekampanjen til «Paragon B391» for en periode på rundt 23 måneder.I tillegg har SolstadFarstad mottatt en kontrakt for «Sea Spiser», av en ikke-oppgitt kunde, med oppstart i februar 2018.Kontrakten er for en fast brønn pluss opsjon på to brønner, og ventet varighet er på 70 dager.Alle kontraktene er på britisk sektor, og samtlige skip trader nå i spotmarkedet i Nordsjøen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også