Onsdag gikk det frem at ekteparet Celina Midelfart og Tor Olav Trøimfor samlet rundt 900 millioner kroner.- Vi gikk inn i Storebrand i februar 2015, og fikk vår partner Håkon Fure inn i styret våren 2015. Vi har vi siden den tid etablert og utviklet henholdsvis Borr, 2020 Bulkers og Avida. I tillegg er vi betydelige eiere i Golar LNG, skriver Midelfart og Trøim i en e-post til DN.- Dette er alle selskap i kraftig vekst der vi er har tatt på oss et stort ansvar som hovedaksjonærer. Selskapene er til dels i sykliske bransjer hvor nedgangssykelen har gjort at det finnes betydelig muligheter for ekspansjon. Det vil kreve stor innsats fra vår side, både hva gjelder lederskap og kapital, legger duoen til.- Gitt vårt opportunistiske syn på mulighetene innen disse selskapene var det naturlig å gjøre en rokering av kapitalen, skriver Midelfart og Trøim i e-posten til avisen.