Finansnyhetene den siste måneden har vært alt annet enn kjedelige. Verdens børser gikk på kort tid fra euforisk optimisme til korreksjon og usikkerhet. Kommende uke kommer mange interessante makronyheter, fastslår CMC Markets' Henrik Sommerfelt. Den tyske ZEW- og IFO-indeksen gir uttrykk for henholdsvis analytikere og virksomheters vurdering av den økonomiske nå-situasjonen og fremtidsutsiktene i Tyskland. Oppdaterte tall slippes én gang i måneden, og i januar viste tallene rekordhøy optimisme i begge målingene."Vi venter derfor spenning i markedene denne uken knyttet til om ZEW på tirsdag og IFO på torsdag opprettholder de høye verdiene. Korreksjonen i aksjemarkedene de siste ukene har nok dempet forventningene noe, men om tallene skulle være lavere enn ventet kan det få negative konsekvenser for euroen", fastslår Sommerfelt.
 Tiltakende aktivitetsnivå?Hva med inflasjonen?
Et annet utrykk for sentimentet er innkjøpsindeksen PMI. Her er verdier over femti et uttrykk for tiltakende aktivitetsnivå basert på tilbakemeldinger fra innkjøpssjefer i industrien, mens verdier under femti tyder på avtakende aktivitet. I januar hadde PMI-indeksen i Tyskland falt fra 63,3 i desember til 61,1, mens den i eurosonen falt fra rekordhøye 60,6 til 59,6. Om trenden fortsetter nedover får vi vite på onsdag når de ferske PMI-tallene, både for Tyskland, eurosonen og Japan annonseres.Et annet tema som har generert stor oppmerksomhet de siste ukene er inflasjon. Årsaken er at frykt for økt inflasjon og påfølgende kontraktiv finanspolitikk fremheves som en av hovedårsakene til korreksjonen i aksjemarkedene i februar. Denne uken annonserte Bureau of Labor Statistics at inflasjonsveksten i USA lå over forventet på 0,5 prosent i januar (2,1 prosent årlig), mens den til sammenligning i Norge lå under forventet på 1,6 prosent årlig.De lave inflasjonstallene i Norge bidro, i kombinasjon med en betydelig svekket oljepris, til at den norske kronen svekket seg i starten av uken. Kommende uke vil igjen valutamarkedene bli berørt av nye inflasjonstall fra Sverige på tirsdag, Italia og Frankrike på torsdag og eurosonen som helhet, Japan og Canada på fredag. I tillegg vil inflasjonsforventingene i Norge og Storbritannia indirekte kunne bli berørt gjennom tallene for arbeidsledighet som slippes på onsdag i neste uke.Traderne hos CMC Markets har posisjonert seg for bevegelser i valutamarkedet, der 71 prosent tror dollaren vil styrke seg mot euroen, mens 92 prosent er posisjonert for styrking av norsk- mot svensk krone.Oljeprisen har også vært en kilde til spekulasjon de siste ukene. Prisen for nordsjøolje har tilnærmet steget kontinuerlig siden i sommer og kostet ved et par anledninger over 70 dollar fatet i slutten av januar. Siden har prisen falt drastisk og tatt seg noe opp igjen. Prisbevegelsen videre avhenger blant annet av verdensproduksjon og lagerbeholdning. Denne uken viste oljelagrene seg å være noe lavere enn ventet, og det knytter seg ifølge Sommerfelt derfor spenning til om lagertallene på torsdag gir ytterligere positive signaler. I tillegg til overnevnte tall kan tradere i neste uke følge med på Japans handelsbalanse og konsumentsentimentet i eurosonen på mandag, samt boligpristall i USA på tirsdag.