Justert for sesongvariasjoner var det 111.000 arbeidsløse i januar, viser SSBs
DNB Markets ventet uendret ledighet på 4,1 prosent, mens konsensus ventet 4,0 prosent.Den sesongjusterte arbeidsledigheten hadde en økning på 1000 personer fra oktober (gjennomsnitt september-november) til januar (gjennomsnitt desember-februar), dette er klart innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), heter det fra SSB.Arbeidsløsprosenten var den samme i de to periodene: 4,0 prosent.Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV gikk ned med 4.000 personer fra oktober (gjennomsnitt september-november) til januar (gjennomsnitt desember-februar).