Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 229.000 per 17. mars, opp fra ikke-reviderte 226.000 uken før.Konsensus lå ifølge  på 225.000 jobless claims.Fire ukers snitt kom inn på 223.750, opp fra ikke-reviderte 221.500 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 1.885.000 per 3. mars (opprinnelig rapportert: 1.879.000) til 1.828.000 per 10. mars.Dette er det laveste antallet continuing claims registrert siden 29. desember 1973 (1.805.000).Forventningene lå her på 1.890.000.