I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Aker BP mens Norwegian og XXL får en salgsanbefaling.- Aker BP hadde en korreksjon tilbake i februar, men viser nå positive tendenser og er tilbake i den stigende trenden på mellomlang sikt. Dette signaliserer økt optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Volumutviklingen er positiv. Dette styrker aksjen på kort sikt. Aksjen har støtte ved ca. 192 kroner og motstand ved ca. 231 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Norwegian Air Shuttle ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Onsdag brøt kursen støtten ved 170-172 kroner etter dårlige nyheter. Dette utløste et salgssignal fra en stor rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre nedgang til 122 kroner eller lavere. Salgssignalet ble utløst på høyt volum. Dette indikerer stor pessimisme blant investorene som frykter videre nedgang og selger seg ut. Det er nå motstand ved 172 kroner ved reaksjoner tilbake. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- XXL ASA har falt kraftig de siste par månedene. Den stigende trenden er brutt, og aksjen faller videre på økende volum. Videre nedgang i denne indikeres. Neste støttenivå ligger ve d ca. 71,30 kroner, 12 prosent under dagens nivå. Aksjen har motstand ved 90 kroner. RSI er nær oversolgt og volumbalansen er negativ. Dette gir et negativt momentum som svekker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.