Øyvind Eriksen fikk 15,7 millioner kroner i lønn og 10,2 millioner kroner i bonus. Samlet utbetaling ble 25,9 millioner kroner, skriver DN.Ifølge avisen fikk Eriksen året før utbetalt til sammen 24,9 millioner kroner, hvorav 9,6 millioner kroner var bonus.Kjell Inge RØkke-selskapet Aker hadde et bra år i 2017, ikke minst takket være Aker BP, der Aker er største aksjonær.Etter at selskapet kjøpte Hess, og overtok deres virksomhet i Nordsjøen, steg aksjekursen deretter, og dro videre med seg Akers aksjekurs opp.