Alle segmenter henter seg nå inn - unntatt ett segment

Meglerhus ser fortsatt risiko knyttet til tankmarkedet.

Samtlige shipping-segmenter er i ferd med å hente seg inn og er nå i oppgangssyklusen, med unntak av tankmarkedet, ifølge en sektoroppdatering fra J.P. Morgan fredag, skriver TDN Direkt.Meglerhuset skriver at tørrbulk- og LNG-shipping har kommet lengst i syklusen, mens tank ennå ikke har passert bunnen. LPG-shipping er i den begynnende fasen av innhentingen.Fortsatt risikoJ.P. Morgan ser fortsatt risiko knyttet til tank, da oppsvinget i dette segmentet er utsatt til senere i år eller i 2019. En innhenting avhenger av vedvarende høye skrapingsnivåer og lav ordreaktivitet.Dersom en ser segmentenes utsikter relativt til nåværende verdsettelser ser tørrbulk- og produkttankaksjer best ut, mener J.P. Morgan.Songa Bulk, Golden Ocean og Ardmore Shipping fremheves som favoritter.Jekker opp DHTVidere oppgraderer J.P. Morgan anbefaling på DHT Holdings-aksjen til overweight fra nøytral.Tankrederiets gode likviditet og lave giring burde være mer enn tilstrekkelig til å klare seg frem til innhenting i tankmarkedet starter, mener meglerhuset.