I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Kitron og SpareBank 1 SR-Bank mens Idex får en salgsanbefaling.Aggressive kjøpere- Kitron ligger i en stigende trendkanal. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Aksjen har brutt opp gjennom den tidligere motstanden rundt 8,90 kroner, og videre oppgang innenfor trenden signaliseres. Det er nå støtte ved ca. 8,90 kroner. Høyt volum på oppgangen indikerer at det er aggressive kjøpere som driver kursen. Dette styrker aksjen på kort sikt. Vurdering
:::
Kjøpskandidat, skriver Investtech.Positiv på innsidehandler- SpareBank 1 SR-Bank ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt enn trendens 59 prosent pr år. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 87,15 kroner og motstand på 94,58 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Det ligger støtte mellom 92 og 87 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlem Jan Skogseth kjøpte 2.500 aksjer 27. februar. Vurdering Kjøpskandidat, skriver Investtech.Salgssignal- Idex ga salgssignal fra en stor rektangelformasjon i september og ligger nå i en fallende trend. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Det tidligere støttenivået ved 4,70 kroner er nå brutt. Dette bekrefter den fallende trenden og signaliserer videre nedgang. Økende volum på nedgangen styrker salgssignalet. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at to innsidere kjøpte aksjer i månedsskiftet februar/mars til kurser rundt fem kroner. Dette endrer likevel ikke salgsanbefalingen. Vurdering Salgskandidat, avslutter Investtech.