I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i DNB.- DNB ASA har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. I utgangspunktet indikerer dette svakere stigningstakt, men det er ikke et signal om kursnedgang. Derimot signaliserer bruddene ned gjennom støtten ved 153 kroner i en hode-og-skuldre-formasjon og gjennom støtten ved 151 kroner i en rektangelformasjon videre nedgang til 143 kroner eller lavere, skriver Investtech.Aksjen nærmer seg støtten ved 148 kroner.- Dette kan gi en reaksjon opp, mens brudd ned gjennom dette nivået vil forsterke de negative signalene. Nærheten til støtten samt et innsidekjøp i aksjen i siste halvdel av februar gjør at vi lander på svak selg for DNB. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.