Fredag 9. mars er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, tre norske, en dansk og tre finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1.   Grieg Seafood(GSF.OL) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 74 (1.55)2.   Tieto Corporation(TIE1V.HEX) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 29.74 (0.8)3.   BW LPG(BWLPG.OL) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 37.86 (-1.14)4.   Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 10.15 (0.46)5.   Klövern AB Ser. B(KLOVB.ST) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 10.37 (0.31)6.   Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 47.99 (0.39)7.   SSAB A(SSABA.ST) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 49.04 (-0.94)8.   SalMar Asa(SALM.OL) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 299.6 (7)9.   GN Store Nord(GN.CO) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 218.3 (6.2)10.   G5 Entertainment(G5EN.ST) - 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 334 (2.4)
Grieg Seafood ligger i en fallende trend. Ved reaksjoner opp er det motstand mot taket i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 71.90 kroner. Videre oppgang til 76.53 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 73.67 kroner vil signalisere videre oppgang til 80.63 kroner eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 73.30 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Tieto Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 29.70 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.BW LPG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 37.28 kroner. Videre oppgang til 46.41 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 36.30 kroner og motstanden ved ca 41.40 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Sanoma Corporation ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.60 euro og motstand ved ca 12.00 euro. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Klövern AB Ser. B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.90 kroner og motstand ved ca 10.80 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Kesko Oyj B har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 45.63 euro. Videre oppgang til 50.28 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 47.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 49.70 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 42.60 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.SalMar Asa har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har støtte ved ca 262 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.GN Store Nord viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 210 kroner. Videre oppgang til 226 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 208 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.G5 Entertainment ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 376 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 290 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.