Anbefaler ti aksjer

Børs

Fredag 16. mars er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av fem svenske, tre norske og to danske aksjer. Ingen finske aksjer er med i denne runden.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.   Orsted A/S(ORSTED.CO) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 385.6 (-0.6)Orsted A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 378 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.2.   BW LPG(BWLPG.OL) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 36.55 (0.11)BW LPG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.28 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 36.30 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.30 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3.   Millicom International Cellular(MICSDB.ST) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 581 (11.5)Millicom International Cellular viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 583 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 573 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4.   Trelleborg AB(TRELB.ST) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 212.2 (1.5)Trelleborg AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 211 kroner. Videre oppgang til 245 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 211 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5.   DOF ASA(DOF.OL) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 0.81 (0)DOF ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Etablert notering over 0.82 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 0.78 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.6.   HiQ International(HIQ.ST) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 75.9 (-0.6)HiQ International ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 76.72 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.7.   Diös Fastigheter(DIOS.ST) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 56.1 (0.85)Diös Fastigheter har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 52.00 kroner og motstand ved ca 59.60 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.8.   Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 55.7 (0.1)Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 60.31 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 51.60 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9.   Kungsleden(KLED.ST) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 56.9 (0.15)Kungsleden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 55.80 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 55.80 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.10.   GN Store Nord(GN.CO) - 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 223.1 (1.3)GN Store Nord viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 209 kroner. Videre oppgang til 225 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 207 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

børs
investtech
bw lpg
dof
wallenius wilhelmsen logistics asa
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse