- Boligmarkedet går mot lysere tider, men det blir ingen ny bonanza, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse, ifølge DN.Fra og med i år blir det en tiltagende stigning i norske boligpriser hvert år frem til og med 2021, ifølge de ferske boligprisprognosene Benedictow legger frem på en boligkonferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund tirsdag.- Månedsstatistikken viser at prisnedgangen sesongjustert har stoppet opp for Norge som helhet, og indikerer en sesongjustert økning i Oslo. Vi legger til grunn at prisfallet er over for denne gang, sier Benedictow, ifølge avisen.Han mener likevel prisoppgangen blir moderat i årene som kommer. Blant annet på grunn av at boligprisene fortsatt er på et høyt nivå, og at mange nye boliger kommer på markedet i 2018 og 2019 grunnet høyt boligsalg i 2016 og inn i 2017. Forsiktig renteoppgang vil dempe prisveksten, samtidig som befolkningsveksten har avtatt og demper etterspørselen, mener økonomen, ifølge DN.