B2Holding vurderer kjøp og emisjon

Børs

B2Holding ASA vurderer å kjøpe to vesentlige porteføljer i sentral- og sørøst-Europa.I den forbindelse vurderer selskapet å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 36,912 millioner aksjer, noe som tilsvarer 10 prosent av aksjekapitalen.Tegningskursen skal settes gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.Emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer. I tillegg til oppkjøp av porteføljer, skal pengene brukes til generelle selskapsformål, heter det.Arctic Securities og Nordea er engasjert som tilretteleggere.

b2holding
Nyheter
Børs