Norwegian har i dag konkludert med at investeringen i Norwegian Finans Holding (NOFI) skal bokføres til markedsverdi fra 1. kvartal 2018, istedenfor 2. kvartal 2017 som tidligere annonsert.Ifølge en børsmelding vil dette ikke noen effekt på Norwegians bokførte egenkapital per 31. mars 2018.I et møte med Finanstilsynet har Norwegian blitt informert om at Finanstilsynet anbefaler en 2017-bokføring etter egenkapitalmetoden, noe Norwegian har bestemt seg for å følge.Endringen innebærer per 31. desember 2017 en nedskriving av investeringen på 1.993 millioner kroner, og en tilsvarende reduksjon av balansen.Videre vil endringen tilbake til IAS 28 reversere nettogevinster på 1.657 millioner kroner, reversere andre fair value-endringer på 498 millioner kroner og øke inntektsandelen fra tilknyttede selskaper med 163 millioner kroner.Norwegian vil igjen bøkføre investeringen til fair value i 1. kvartal 2018, etter den seneste endringen i styret i NOFI.