«Panoro Energy ligger i en lang stigende trend, og fortsatt oppgang innen trenden indikeres. Aksjen er positiv både på kort og langt sikt», skriver Christiania Securities i fersk oppdatering.KjøpssignalVed bruddet opp gjennom 7,40 ga aksjen ifølge meglerhuset et kjøpssignal fra en dobbelt bunn-formasjon med bunner i hhv. desember 2016 og september 2017.«Denne formasjonen indikerer en oppside til rundt 11,60-11,70 kroner. Sammenlignet med mandagens sluttkurs, gir det en oppside på nesten 30 prosent (27,75 prosent)».Meglerhuset mener det er et klart styrketegn at topper og bunner i volum korresponderer godt med topper og bunner i prisen.«Vi ser også at volum generelt er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Det indikerer et underliggende kjøpspress. 50, 100 og 200 dagers glidende snitt ligger ved 7,86 kroner, 6,33 kroner og 5,27 kroner, og danner dermed en pen «bullish» stabel», heter det.Panoro har ifølge Christiania Securities motstand ved 9,60 og 11 kroner, mens 8,10 kroner, 7,40 kroner og 6,60 kroner er tekniske støttenivåer. Det ligger også støtte i trendgulvet som går ved 8,20 kroner.
AggressivAksjen - som har en kjøpsanbefaling og kursmål på 11,70 kroner - er inne i porteføljen Christiania Norge Aggressiv.Fra årsskiftet og til utgangen av februar var Christiania Norge Aggressiv opp 1,3 prosent, mens hovedindeksen i det samme tidsrommet var opp 0,7 prosent. Fra porteføljens oppstart høsten 2016 er porteføljens oppgang på 48,1 prosent, mot hovedindeksens oppgang på 34 prosent.