Color Group AS har utstedt et usikret obligasjonslån på 700 millioner kroner med forfall september 2022.  Lånet ble betydelig overtegnet, opplyses det.Pengene skal brukes til generelle selskapsformål.Arctic Securities, DNB Markets og SEB var tilretteleggere.