Color Group har ifølge en melding engasjert Arctic Securities, DNB Markets og SEB for å arrangere en rekke investormøter i den nordiske regionen fra tirsdag 13. mars 2018.Etter møtene kan selskapet komme til å utstede en usikret seniorobligasjon i kroner, med løpetid på 4,5 år.Provenyet fra det potensielle obligasjonslånet vil bli brukt til generelle selskapsformål.