- Vi kommer til å fortsette å gjøre oppkjøp i Tyskland, som er området vi jobber mest med, men også andre steder. Vi ser etter spesielle selskaper som er veldig flinke på sitt område, eller dersom de kan tilføre oss kompetanse.Det sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons til TDN Direkt i forbindelse med SME-konferansen til DNB onsdag, etter at selskapet hentet inn om lag 56 millioner kroner i en rettet emisjon.I kvartalspresentasjonen for fjerde kvartal 2017 skriver selskapet at deres fotavtrykk i Tyskland var på 24 prosent av den totale omsetningen i kvartalet. Data Respons ser nå et høyere tall for 2018.En annen ting som selskapet trekker rem er at det kommer til å prioritere investeringer fremfor økt utbytte i tiden fremover.- Vi begynte med utbytte og startet med aggressive utbytter. Vi ønsker å bruke en del av pengene på veksten og har derfor holdt utbyttet stabilt. Det er smartere å investere fremover fremfor å øke utbyttet, sier Ragnvaldsen, ifølge nyhetsbyrået.