Data Respons har mottatt tilbud fra en nordisk bank om en femårig kredittfasilitet på 400 millioner kroner, skriver selskapet i en melding. Data Respons ønsker å bruke den nye bankfasiliteten til å refinansiere eksisterende kredittfasiliteter på til sammen 202 millioner kroner, hvorav 170 millioner var trukket per 31.12.17.- Beløpet som ikke er trukket på den nye kredittfasiliteten kan brukes av Data Respons til å støtte selskapets videre vekst, skriver selskapet.