Stiftelsestilsynet har avsatt advokat Eva Westby etter jobben hun har utført for to veldedige stiftelser, med formål å dele ut støtte fortrinnsvis til handikappede og personer med psykiske lidelser, skriver DN.Tilsynet mener ifølge avisen advokaten har brutt både stiftelseslovens bestemmelser for forsvarlig forvaltning og tatt ut vesentlig høyere honorarer enn vedtektene i stiftelsene tilsier. Tilsammen beløper honorarene seg til 440.575 kroner.De siste åtte årene skal ingen av stiftelsene ha delt ut én krone til formålet. Tilsynet har ifølge DN også besluttet at Westby skal betale tilbake over to tredjedeler av honorarene hun har tatt ut fra stiftelsene Anna og Morgan Juells fond og Anny Debora Amundsens minnefond.Advokaten avviser all kritikk:- Jeg har klaget på avgjørelsen, og er forberedt på å føre saken for domstolene, sier hun, som siden 2006 har vært styreleder og forretningsfører i begge stiftelsene, ifølge avisen.