«Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering» skriver selskapet i en pressemelding.Navneforslaget vil tas opp på Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringen vil stemme for endringen, opplyser oljeminister Terje Søviknes (Frp).– Regjeringen gir sin fulle støtte til Statoil-styrets forslag om å skifte navn fra Statoil til Equinor, og vil stemme for forslaget på Statoils generalforsamling. Beslutningen reflekterer at Statoil er i ferd med å utvikle seg til et bredt energiselskap, i tråd med den globale utviklingen i energisektoren, sier han.Snudde på en halvtimeEn halvtime etter at Arbederpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide omtalte navneskiftet som «friskt», ringte han tilbake til Dagens Næringsliv og meddelte at partiet har endret syn på saken.– Det å skifte navn på et selskap med så mye historie er et så viktig spørsmål at det tillegger generalforsamlingen å bestemme over, og er ikke noe styret bare kan bestemme. Statoil er mer enn seg selv, det er et selskap som forteller en historie om hvordan Norge håndterte det å bli et oljerikt land uten å gå på de samme tabbene som mange andre land som er rike på naturressurser, sier Barth Eide.Les også: .– JåleriBarth Eide opplyser at Terje Søviknes må komme til Stortinget og drøfte endringen, og sikre enighet med stortingsflertallet. Det er ikke noe regjeringen bare kan vedta uten å snakke med Stortinget, legger han til.Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen, skriver på Facebook at det nye navnet «tar avstand fra selskapets historie, hva de driver med og hvem de er». Han omtaler skiftet som «jåleri». Også i Fremskrittspartiet reageres det.– Ærlig talt så høres det ut som de har drukket en mikstur av grønt skifte og nytale. Hvorfor bytte et kjent, stolt navn, spør stortingsrepresentant og leder av Utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) på Facebook.NITO og ZERO fornøydeMiljøstiftelsen ZERO mener signaleffekten av at Statoil skifter navn er historisk.– Å gå bort fra «oil» i navnet signaliserer at de forlater tanken om at olje for alltid vil være kjernevirksomheten. Navneskiftet signaliserer at de tar inn over seg endringene som skjer i verdens energimarkeder, og at vekst innenfor andre, fornybare energikilder er avgjørende for selskapets langsiktige overlevelse. Det er bra både for klima og AS Norge, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), som har 1.300 medlemmer i Statoil, er også godt fornøyd med Equinor.– Det henspiller på likevekt og balanse og har også med seg det norske. Vi ønsket et navn som viser at vi er i transisjon til et bredt energiselskap, som driver med mye mer enn olje og gass. Og det har vi fått til, sier NITOs konserntillitsvalgt i Statoil, Stig Lægreid.Historisk dagStatoils konsernsjef Eldar Sætre betegner det som en historisk dag for selskapet.– I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser fram mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden, sier konsernsjef Eldar Sætre.