Makro
  • Spania, KPI, februar, kl. 09.00
  • USA, NFIB-indeks, februar, kl. 11.00
  • USA, KPI, februar, kl. 13.00
  • USA, API, ukentlige oljelagertall, kl. 21.30
  • Norge, Norges Bank, Eiendomsinvesteringer, kl. 10.00
  • SSB: Rapport: Kulturbruk ute og hjemme, kl. 08.00
  • SSB: Godstransport på kysten, 4. kvartal 2017, kl. 08.00
  • SSB: Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2017, kl. 08.00
  • SSB: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2017, kl. 08.00
  • SSB: Helse- og sosialpersonell, 2017, kl. 08.00
Kilder:  SSB, TDN Finans, Oslo Børs
Annet